-->

Kursfakta

Hur fungerar det att läsa en språkkurs utomlands?

EduPlanets allmänna språkresor bygger på en undervisningsdel som ges om 15 lektioner eller mer per vecka beroende på ort och skola. Beroende på vilken kursintensitet du väljer, kan dina möjligheter till att få CSN-bidrag påverkas. Vet du inte hur du skall välja? Läs mer här eller kontakta oss!

När du läser en språkkurs på en språkskola utomlands, är undervisningen oftast upplagd på ett mer audiovisuellt och fritt sätt än om du skulle läsa språket hemma i den svenska skolbänken. Att lära sig ett nytt språk genom att helt enkelt våga prata och kommunicera är ett väl beprövat knep för att lära sig så snabbt som möjligt. Talövningar och hörövningar varvas med skrivuppgifter och grammatik för att ge dig en väl avvägd kurs. En annan fördel med att åka på språkresa, är att du får tillfälle att öva på språket tillsammans med människor från hela världen. Vi på EduPlanet skickar inte ner stora svenska eller skandinaviska "klasser", utan har valt att samarbeta med språkskolor som tar in studenter från hela världen. För visst är det ju inte meningen att du bara skall umgås med svenskar när du är utomlands?

Kursstarter

Våra allmänna språkresor startar oftast varje måndag året runt. För nybörjare finns språkresor med särskilda startdatum.
Specialkurserna har också specifika startdatum.

Effektiv undervisning

Storleken på grupperna är begränsad för att undervisningen ska vara effektiv, vanligtvis 8-13 deltagare.

Kursintensitet

Normal- eller intensivkurs är namn på olika språkkurser och ska spegla antalet lektioner per vecka, dvs det som brukar kallas kursintensitet. Observera att oavsett kurstyp och antal lektioner per vecka är undervisningstempot lika per lektion. Däremot innebär en språkkurs med 30 lektioner per vecka naturligtvis mer undervisning än 20 lektioner per vecka. Det är sålunda detta som styr hur intensivt undervisningen bedrivs och hur snabbt du lär dig. Språkresor med 20 lektioner per vecka brukar räknas som heltidsstudier om man läser en termin. De som dock åker på språkresor en kortare period och vill lära sig mer brukar vi rekommendera att läsa från 25 lektioner per vecka och uppåt. Valet av kurstyp är ofta en avvägning av hur mycket tid du vill lägga ned på undervisning respektive den fritid du vill ha på din språkresa.

Examenskurser

Inom vissa språk är det populärt att studera inför en officiell examen och sedan avsluta sin utlandsvistelse med att skriva just denna examen.

Antal lektioner

Språkkurser namnges oftast i antal lektioner per vecka. Undervisning bedrivs endast måndag till fredag. 15, 20 och 30 innebär sålunda en språkresa med undervisning 3, 4 eller 6 lektioner per dag. En lektion varierar mellan 45 - 60 minuter och det kan många tycka är ointressant trots att det skiljer 33%. Om priset på två språkresor skiljer med 33% brukar det dock vara mycket mer intressant, konstigt nog! Var därför noga med hur du jämför olika språkresor.

Eduplanet startade redan 1982 och är idag ett av Sveriges största företag inom utlandsstudier. Här på vår hemsida kan du söka bland mer än 300 skolor i hela världen och få hjälp av våra studierådgivare med rekommendationer och ansökningar.

 
 

TELEFON: 018-55 10 20    SKYPE: info_eduplanet    MEJL: info@eduplanet.se

BESÖK OSS: EduPlanet, Sysslomansgatan 35 A, Uppsala

ÖPPETTIDER: Mån-tor 09.00-17.30, Fre: 09.00 - 16.00, helger stängt.

POSTADRESS: EduPlanet, Box 2097, 750 02 Uppsala