CSN & studiemedel

för utlandsstudier

Allt du behöver veta om studiemedel för att studera utomlands

När du ska studera utomlands kan du söka studiemedel från CSN för att finansiera dina studier och din vistelse. Studiemedel består av bidrag och lån. Totalbeloppet du får beror på hur många veckor du väljer att studera. Du har också möjlighet att låna pengar till extra kostnader för resor och studerandeförsäkring. 

Ansökan om studiemedel hos CSN

Se till att vara ute i god tid då du söker studiemedel! Ansökan om studiemedel gör du elektroniskt hos CSN via deras hemsida www.csn.se. Med hjälp av e-legitimation t.ex. Mobilt BankId skapar du eget konto med login och hanterar allting digitalt. Läs mer om processen här nedan under Guide för ansökan om studiemedel. Du kan också ringa till CSN på tel 0771-276 000 om du har frågor.

Studiemedel för college och universitet

Du kan söka studiemedel för maximalt 40 studieveckor per år i 6 läsår eller 240 veckor totalt för eftergymnasiala studier på t.ex. college och universitet. Studiemedlet är tänkt att täcka dina kostnader för kursavgift och för att leva och bo. Observera dock att maxbeloppet av merkostnadslånet per vecka för kursavgiften kan begränsa möjligheten att täcka just kursavgiften på längre och dyrare college och universitetsutbildningar med studielån. Se därför till att du att har koll på vad din kursavgift ligger på och hur många veckor programmet är på per år, så du vet om studiemedlet räcker eller om du måste skjuta till pengar från annat håll. Du kan inte få ut hela summan för undervisningsavgiften på en gång.

-Hur kan jag finansiera dyrare utbildningar?  Överstiger din college- eller universitetsutbildning maxbeloppet för kursavgiften kan du behöva skjuta till pengar från de övriga lån och bidrag du har rätt att ansöka om. Det är väldigt vanligt att ta hjälp av dem om du t.ex. ska studera längre utbildningar på universitet där lånet för undervisningsavgiften sällan räcker.

Studiemedel för Språkresor

Du kan söka studiemedel för språkkurser både inom och utanför EU. Kravet är att du måste studera 13 veckor utanför EU och 3 veckor inom EU för att kunna få studiemedel. Alla språkkurser räknas som gymnasiala. Har du gått ett 3-årigt gymnasium bör du ha 80 veckor tillgodo att söka studiemedel för (förutsatt att du t.ex. inte förbrukat studiemedel på KomVux). Precis som för studier på college och universitet är studiemedlet för språkresor tänkt att täcka din kostnad för kursavgiften och kostnader för att leva och bo. I många fall täcker studiemedlet alla din kostnader för din språkresa. Vi hjälper dig gärna räkna ut en realistisk budget.

-Vad krävs för att söka studiemedel för en språkkurs?  Du kan söka studiemedel för en språkkurs tidigast den 1a juli det år du fyller 20 år. Är du 19 år och vill åka på språkresa kan du ansöka om Studiehjälp hos CSN, läs mera om detta på CSN.se. Har du slut på veckor ur den gymnasiala kvoten behöver du studera en språkkurs som kan ge ECTS poäng, då räknas din språkkurs vara på eftergymnasial nivå. EduPlanet har för närvarande enbart ett par universitet där du kan studera på denna nivå.

För språkkurser i engelska kräver CSN att kursen ska vara på en medel-avancerad nivå. Därför bör du alltid göra språkskolans språktest för att få en uppfattning av din nivå så tidigt som möjligt. Är du endast på en grundläggande nivå kommer CSN inte bevilja studiemedel. Kontakta gärna oss om du har frågor kring detta.

Studielån för resa och försäkring

Förutom studiemedel för kursavgiften och att leva och kan du också söka studielån för resa tur och retur till studieorten och för  EduPlanets Utlandsstudieförsäkring, läs mer på länken.

Utbetalning från CSN

När du blivit beviljad studiemedel måste du göra en studieförsäkran, utan denna får du inga pengar. Då du skickar in din studieförsäkran bekräftar du att du ska gå utbildningen du sökt studiemedel för. Ditt studiemedel finns på det konto du angett inom cirka 3 bankdagar efter du gjort studieförsäkran, men maximalt 21 dagar innan du har din första kursdag, under förutsättning att du ansökt i tid. Lånet för kursavgiften betalas ibland ut terminsvis, men många gånger istället månadsvis av CSN. Resterande bidrag och lån betalas ut en gång per månad om inte särskilda skäl finns till att betala ut större belopp i förväg.

Beloppsnivåer

De allra flesta av EduPlanets språkskolor, college och universitetsutbildningar är berättigade till studiemedel från CSN. På varje skolsida visas om de är godkända för studiemedel. Nedan i tabellen kan du se vilka belopp som är aktuella. Observera dock att summorna kan ändras, därför bör du också hålla koll på CSNs hemsida.

Lån för undervisningsavgift

Som du ser i tabellen nedan har CSN ett maxtak på 1 833 kr per vecka för språkresor på gymnasial nivå och 3 667 kr per vecka för eftergymnasiala studier på college och universitet. Med taket på max 40 studiemedelsveckor per år blir då maxbeloppet för merkostnadslånet för undervisningsavgiften 73 320 kr respektive 146 680 kr per år och för en hel utbildning (240 studieveckor) på college och universitet är det begränsat till totalt max 440 064 kronor.

För långa utbildningar räcker ofta inte lånet för studieavgiften, men om du läser i ett land där det är billigt att leva och bo, tex i Östeuropa, kan du ta av de pengar du får för att leva och bo för att betala del av studieavgiften. I många fall kan då studiemedlet räcka fullt ut när du räknar på totalt vad man får och den totala kostnaden.

Beloppsnivåer 2024 från CSN

Studiemedel Per vecka:
A. Bidrag och Lån för att leva och bo
1. Bidrag (språkresor och college & universitet): 997 kr
2. Grundlån (språkresor och college & universitet): 2292 kr
3. Merkostnadslån för utlandsstudier (språkresor och college & universitet): 716 kr
Totalt per vecka för att leva och bo: 4 005 kr
-------------------------------------
B. Lån för kursavgiften
4. Merkostnadslån för undervisningsavgift (språkresor), max: 1 833 kr
4. Merkostnadslån för undervisningsavgift (college & universitet), max: 3 667 kr
-------------------------------------
Totalt Bidrag och Lån A + B
Totalbelopp Bidrag och Lån per vecka (språkresor): 5 838 kr
Totalbelopp Bidrag och Lån per vecka (college & universitet): 7 672 kr

Guide för ansökan om studiemedel

Innan du börjar, behöver du skapa ett inlogg på CSN.se och ha en e-legitimation, tex Mobilt BankId. Om du söker studiemedel för en språkkurs, behöver du ha fått en språkblankett (blankett 5509W) av oss som är ifylld med korrekta uppgifter av den skola du skall läsa på. Om du söker studiemedel för studier på college och universitet, måste du ha fått ditt antagningsbesked.

I vissa fall kan man göra en s.k. preliminär ansökan om man söker studiemedel för college och universitet. Då skickar man in sitt Acceptance Letter senare. Om detta är aktuellt för dig och den utbildning du skall gå, kommer vi att hjälpa dig med detta.

Steg 1:
Välj menyalternativet ”Ansök om studiemedel”. Välj utlandsstudier. Fyll i studieland, stad, skolans namn, och vilken utbildning det är. Om det är en språkkurs du läser, skriver du in kursens namn. Om du skall läsa en kurs eller program på högre nivå, skriver du det namn som står på ditt Acceptance Letter.

Steg 2:
Sedan anger du vilka perioder du vill söka studiemedel för. Du kan inte söka studiemedel för mer tid än den du faktiskt studerar. Om du läser en språkkurs är det kursens datum du söker studiemedel för. Om du söker för college och universitet anger du de terminsdatum som skolan angett. Generellt får man inte studiemedel för Orientation week och liknande.

Steg 3:
På nästa sida anger du studieomfattning och hur många poäng du skall läsa. Du anger också vilket planerat slutdatum som gäller.
Omfattning är generellt heltid på alla våra språkkurser och högre studier. Du behöver inte ange poäng om du läser en språkkurs, men för högre studier anger du 30 poäng per termin (precis som i Sverige).
Under ”Studierna avslutas” anger du vilket år och månad de studier du söker studiemedel för beräknas avslutas. Om du läser ett flerårigt program anger du det år och datum som är slutet av utbildningen även om du bara söker studiemedel för max 1 år just nu.

Steg 4:
Under ”mina tidigare utbildningar” anger du vad och om du läst något tidigare, både i Sverige och andra länder. Du anger i flera steg omfattning och hur många poäng du läst. Du får ange både gymnasie- och högre studier.

Steg 5:
Nu är du klar med bakgrundsuppgifterna och börjar ange information om hur mycket studiebidrag och lån du behöver. Ibland kan man bara vilja söka om lån och/eller bidrag för en del av studietiden. De flesta som studerar utomlands söker dock för hela perioden, och söker både bidrags- och lånedelen. Om du sökt för flera perioder (tex. om du läser flera terminer med lov emellan) kommer du få ange om du vill söka både lån och bidrag för dem också.

Under ”merkostnadslån” kryssar du i de merkostnadslån du vill ha, om något av dem är aktuella för dig. Glöm inte att kryssa i ”merkostnadslån för utlandsstudier” och ”Undervisningsavgift” om du skall ha dessa, speciellt om du skall läsa en utbildning på högre nivå. Du kan också söka merkostnadslån för försäkringen, resa mellan Sverige och studielandet (en gång per termin), pendling, och dubbel bosättning. Om du är osäker, kan du trycka på den lilla informationsknappen bredvid varje punkt och läsa mer om vad just det merkostnadslånet innebär och vem som kan få det.

Steg 6:
I steget för Tilläggsbidrag anger du om du behöver tilläggsbidrag. Du kan endast få tilläggsbidrag om du är förälder.

Steg 7:
I nästa steg anger du om det går bra att få pengarna utbetalda månadsvis, eller om du måste få allt utbetalt på samma gång. Om du skall läsa en språkkurs står det på din språkblankett/vår faktura vad som gäller. Om du ska läsa på högre nivå, behöver du generellt få allt utbetalt på samma gång såvida inget annat angetts på ditt antagningsbevis.

Steg 8:
Därefter fyller du i uppgifter om inkomst för de/den perioder du söker studiemedel för. Kom ihåg att ange andra ersättningar du kan ha, tex. aktivitetsstöd, sjuk- eller aktivitetsersättning eller liknande.

Steg 9:
Kontrollera sedan dina adressuppgifter, och att kontaktuppgifterna stämmer. Det är mycket viktigt att framförallt mailadress och telefonnummer stämmer. Ange sedan hur du vill få information från CSN. Vi rekommenderar starkt att du får information via e-post eller sms.

Steg 10:
Nu närmar du dig slutet av ansökan. I nästa steg lägger du till eventuella bilagor. För språkkurser är det språkblanketten (5509W) du fått av oss som skall laddas upp. Om du söker studiemedel för college och universitet, laddar du upp ditt Acceptance Letter och andra dokument du fått i samband med ansökan. Vi kommer att hjälpa dig med vilka dokument som skall med.

Steg 11:
Lägg till sist till övriga uppgifter, tex. om ditt boende och andra kommentarer.

Steg 12:
Kontrollera och signera din ansökan. Nu är det bara att vänta! Kom ihåg att handläggningstiderna kan vara längre i början av terminerna, så var ute i så god tid som möjligt.

Steg 13:
CSN meddelar dig om du blivit godkänd för studiemedel. För att få beloppen utbetalda behöver du nu göra en studieförsäkran och ange till vilken bank och kontonummer du vill ha pengarna insatta på.

Vi hjälper dig:

Gratis ansökningshjälp
Studiemedelsinformation

Personlig rådgivning
Budget för studierna

Planering kostnader
Sedan 1982