Språkresor

Språknivåer

 

 

 

Vad är din språknivå – europeiska språkskalan

Europarådet har arbetat fram en språkskala med referensram (CEF) som kan användas för att bedöma en persons språknivå. Du kan använda den för att sätta upp en lämplig målsättning för en språkkurs eller som riktlinje om du är osäker på om du behöver läsa en förberedande språkkurs inför studier på ett utländskt college eller universitet.

Skalan skall ses som en vägledning. Här nedan ser du en bild med en översiktlig jämförelse av nivåer för resultat i olika internationella examina samt hur de förhåller sig till CEF-skalan.

A1 Elementär

 • Hörförståelse: Du kan känna igen vanliga ord och mycket enkla fraser som gäller dig själv, din familj och din närmaste omgivning, men bara när man talar sakta och tydligt.
 • Läsförståelse: Du kan förstå vanliga namn, ord och mycket enkla meningar, till exempel på anslag och affischer eller i kataloger.
 • Muntlig Interaktion: Du kan, om den andra personen pratar långsamt och hjälper dig med orden, svara på och ställa mycket enkla frågor om ämnen du känner igen.
 • Muntlig produktion: Du kan använda enkla fraser och meningar för att beskriva var du bor och människor du känner.
 • Skriftlig färdighet: Du kan skriva korta, enkla meddelanden, till exempel ett vykort med hälsningar. Du kan fylla i personliga uppgifter som namn och adress i enklare formulär.

A2 Låg medel

 • Hörförståelse: Du förstår enkla fraser och ord om t.ex. dig själv, var du bor, och din familj. Du kan förstå huvudinnehållet i korta, tydliga meddelanden.
 • Läsförståelse: Du kan läsa mycket korta och enkla texter, och hitta specifik, förutsägbar information i t.ex. tidtabeller och matsedlar. Du förstår korta, enkla brev.
 • Muntlig Interaktion: Du kan prata om välkända ämnen och göromål. Du kan delta i korta sociala samtal, men inte utan hjälp från din motpart, som måste hålla liv i samtalet.
 • Muntlig produktion: Du kan använda enkla fraser för att hålla en enklare presentation om dig själv, t.ex. familj, utbildning och fritidsintressen.
 • Skriftlig färdighet: Du kan skriva korta, enkla meddelanden och anteckningar om vardagliga händelser. Du kan skriva ett kort, personligt brev, t.ex. ett tackbrev.

B1 Medel

 • Hörförståelse: Du kan förstå huvudinnehållet i vardagliga samtal om vardagshändelser. Om språket talas tydligt och utan dialekt, kan du förstå huvuddragen i t.ex. TV-program eller radio.
 • Läsförståelse: Du förstår texter om vardagliga saker såsom arbete eller fritidsintressen. Du kan förstå beskrivningar av känslor, händelser och önskemål i personliga brev.
 • Muntlig Interaktion: Du kan göra dig förstådd i de flesta situationer, t.ex. fråga om vägen, och kan oförberedd gå in i ett samtal med en annan person om personliga intressen och vardagshändelser.
 • Muntlig produktion: Du använder enkelt olika fraser för att beskriva händelser och önskningar, och kort argumentation. Du kan återberätta och beskriva dina egna intryck om handlingen från t.ex. en bok.
 • Skriftlig färdighet: Du kan skriva enkel, sammanhängande text om ämnen som är välkända för dig eller av personligt intresse. Du kan skriva personliga brev som beskriver upplevelser och intryck.

B2 Hög medel

 • Hörförståelse: Du kan förstå längre t.ex. föreläsningar om bekanta ämnen. Du kan förstå det mesta i TV eller tidningar. Du kan förstå det mesta i t.ex. filmer, om språket talas med standarduttal.
 • Läsförståelse: Du kan läsa artiklar och rapporter som behandlar aktuella problem och som uttrycker attityder och åsikter. Du kan förstå samtida litterär prosa.
 • Muntlig Interaktion: Du kan samtala och diskutera med infödda på ett enkelt och naturligt sätt, och ta aktiv del i diskussioner om kända ämnen och förklara dina åsikter.
 • Muntlig produktion: Du kan klart och detaljerat beskriva förhållanden inom dina intresse- och erfarenhetsområden. Du kan förklara en ståndpunkt och ange för- och nackdelar med olika alternativ.
 • Skriftlig färdighet: Du kan skriva klar och detaljerad text, och t.ex. uppsatser om ett visst ämne eller debatt. Du kan skriva brev med klar personlig spegling av händelser och erfarenheter.

C1 Avancerad

 • Hörförståelse: Du förstår mer invecklat språk, dess nyanser och outtalade meningar. Du förstår t.ex. TV och filmer utan större ansträngning.
 • Läsförståelse: Du förstår långa, komplicerade faktatexter, samt uppfattar stilistiska skillnader. Du förstår fackartiklar och instruktioner även om för dig obekanta ämnen.
 • Muntlig Interaktion: Du använder språket spontant och flexibelt och anpassar dig lätt efter situationen. Du kan uttrycka idéer och åsikter, och anpassa ditt tal efter situationen.
 • Muntlig produktion: Du kan klart och detaljerat beskriva komplicerade ämnesområden och sidoteman. Du kan utveckla dig samt runda av med en konsekvent slutsats.
 • Skriftlig färdighet: Du kan skriva klara, strukturerade texter. Du kan målanpassat beskriva komplicerade förhållanden i t.ex. rapporter och argumentera för dina åsikter.

C2 Nära modersmål

 • Hörförståelse: Du förstår allt slags talat språk utan svåriheter, även i högt tempo. Du kan lätt anpassa dig till lokala dialekter och variationer i språket.
 • Läsförståelse: Du kan utan ansträngning läsa praktiskt taget allt, överallt, även abstrakta, komplicerade och ostrukturerade texter i t.ex. manualer eller litterära verk.
 • Muntlig Interaktion: Du deltar utan ansträngning i all slags situationer, och använder dig av både vardagliga och idiomatiska uttryck. Om du inte kan något ord, kringgår du problemet obemärkt.
 • Muntlig produktion: Du kan beskriva och argumentera i en stil anpassad till sammanhanget. Du presenterar en effektiv och logisk struktur som underlättar för lyssnaren
 • Skriftlig färdighet: Du skriver klar, flytande text i komplexa sammanhang och presenterar ditt ämne på ett logiskt sätt. Du kan sammanfatta och skriva översikter från avancerade källor.