Språkresor

Officiella språkexamina

 

 

 

Ett officiellt intyg på din språknivå

Många av våra kursdeltagare väljer att läsa en allmän språkkurs och efter avslutad kurs med godkänt resultat får man då skolans egna diplom/kursintyg. Andra väljer att läsa en förberedande kurs inför en specifik examen och sedan avsluta sin utlandsvistelse med att skriva denna examen. De mest populära examenskurserna hålls inom engelska språket men det finns även officiella examen inom franska, spanska, tyska och italienska. På engelska är de vanligaste examenskurserna Cambridge-examen, IELTS och TOEFL.

Genom EduPlanet har du möjlighet att ta en förberedande språkkurs inför din valda examen vilket ger dig störst möjligheter att nå ett bra resultat. Att studera på plats i ett engelsktalande land ger dig dessutom utmärkt träning i att använda språket samt en inblick i kulturen och hur det är att leva i landet du väljer.

Kurs- och examensdatum

Proven kan endast skrivas på vissa fastställda datum. De flesta kan skrivas flera gånger om året, både i Sverige och utomlands. EduPlanets förberedande språkkurser är vanligtvis 13 veckor långa vilket innebär 12 veckors studier samt 1 avslutande examensvecka.

 

De vanligaste engelskexamina

TOEFL-test/examen

Svar. TOEFL är också en vanligt förekommande examen inom engelska språket. Detta test är mycket användbart om du funderar på att studera vidare utomlands och ansöka till ett Universitet eller College. TOEFL examen är mest användbart i USA. En TOEFL examen är också en bra merit för ditt cv och visar enkelt vilken nivå på engelska språket du har. TOEFL examen kan göras på flexibla examensdatum och även online, så man behöver därför inte ha lika lång framförhållning som inför en Cambridge-examen. Resultaten från dessa test är dock bara giltiga i två år medan en Cambridge-examen är giltig hela livet. Förberedande kurser inför en TOEFL examen finns på vissa skolor är är ofta mellan 4-8 veckor långa och kräver att du har en språknivå kring ”medel” (B2) eller över. TOEFL examen finns inte på olika nivåer utan det är ett och samma test man gör och får sedan ett testresultat (score) som visar betyg inom de olika delarna. Att skriva en TOEFL examen kostar ca 2 300 kronor. Se mer information kring TOEFL testet och anmäl dig för att skriva en examen via sidan www.ets.org/toefl.

IELTS-examen/test

Svar. IELTS är en annan vanligt förekommande examen inom engelska språket. Detta test är mycket användbart om du funderar på att studera vidare utomlands och ansöka till ett Universitet eller College. IELTS är mest användbart i Storbritannien. IELTS examen är också en bra merit för ditt cv och visar enkelt vilken nivå på engelska språket du har. IELTS examen kan göras på flexibla examensdatum och man behöver därför inte ha lika lång framförhållning som inför en Cambridge-examen. Resultaten från dessa test är dock bara giltiga i två år, medan en Cambridge-examen är giltig hela livet. Förberedande kurser inför en IELTS-examen finns på vissa skolor och är ofta mellan 4-8 veckor långa. För att bli antagen till en IELTS examenskurs behöver man ofta en språknivå kring ”medel” (B2), eller över. Själva IELTS examen finns dock inte på olika nivåer utan det är ett och samma test, som man sedan får betyg mellan 1-10 inom de olika momenten av examen. Att skriva en IELTS examen kostar ca 2 300 kronor. Läs gärna mer om IELTS samt se aktuella examensdatum och examenscenter på www.ielts.org.

Cambridge-test/examen

Svar. Cambridge-examen är en av världens största och mest erkända examen inom engelska språket. Mer än 1,5 miljoner människor världen över, med engelska som andraspråk, tar Cambridge-examen varje år! Det är en omfattande examen som testar språkets alla olika moment. Diplomen utfärdas av University of Cambridge ESOL Examinations. Med en Cambridge-examen i bagaget har du ett internationellt gångbart bevis på dina kunskaper inom engelska språket. Du har nytta av en Cambridge-examen oavsett om du planerar att studera vidare vid ett Brittiskt Universitet, eller annat engelsktalande lands universitet, eller söker en anställning i Sverige eller utomlands. Examen är välkänd bland arbetsgivare världen över, och inte minst i Sverige. Cambridge-examen består av flera delprov, tex; Reading, Writing, Use of English, Listening, Speaking. De lika examensproven ligger ofta under två eller tre dagar. Kostnaden för att skriva Cambridge-examen tillkommer på plats då man registreras för sin examen och betalas direkt till skolan. Examensavgiften ligger på ca 2 300 kronor. Olika nivåer För studenter som avslutat svenskt gymnasium rekommenderar vi någon av nedanstående tre nivåer. Innan kursstart får alla kursdeltagare göra ett förkunskapstest för att genom skolan få hjälp att placeras på lämplig nivå.

  • First certificate in English – FCE
    Denna examen ligger på nivå B2 på Europarådets skala. Detta är ett välkänt diplom som accepteras i hela världen inom områden som handel och industri samt vissa utbildningsinstitutioner.
  • Certificate of Advanced English – CAE
    Denna examen ligger på nivå C1 på Europarådets skala. Diplomet är avsett för dig som behöver kunskaper i engelska för arbete och studier. Det accepteras av många brittiska och amerikanska universitet som bevis på tillräckliga kunskaper i engelska.
  • Certificate of Proficiency in English – CPE
    Denna examen ligger på nivå C2 på Europarådets skala och är en examen på universitetsnivå som kräver hög språklig kompetens. CPE uppfyller kraven på kunskaper i engelska vid samtliga brittiska universitet samt för universitet i andra engelsktalande länder.