Språkresor

Bokningsvillkor

Språkresor

 

Våra bokningsvillkor för Språkresor

Anmälan till språkkurs

När du skickat din anmälan till oss från hemsidan eller anmält dig per telefon ska Du inom 7 arbetsdagar betala in en första delbetalning på 1 000 kr* till EduPlanet på Bankgiro (nummer 5982-1132). OBS! Anmälan är bindande.

Delbetalningen dras sedan av från kurskostnaden på din faktura. Om du inte gör en första delbetalning inom denna tidsperiod riskerar du att bli avregistrerad från den kurs du valt eller att betala avbokningskostnad (se nedan).

*) För språkkurser från 20 veckor betalas en högre förskottsbetalning på 2 500 kronor inom 7 dagar. Även du som ansöker om studerandevisum till t.ex. Australien, Japan, USA eller Kanada betalar 2 500 kronor som en förskottsbetalning för din språkkurs. Denna summa återbetalas ej om avbokning sker, oavsett när avbokningen görs.

Sen anmälan

Om du har anmält dig mindre än 30 dagar före kursstart debiteras du 400 kronor.

Bekräftelsen och betalning

När du får bekräftelse från EduPlanet att du blivit antagen till din språkkurs, ska du senast 35 dagar innan kursen börjar betala in den resterande kursavgiften. Undantag från denna regel görs endast vid sen anmälan eller om du ansöker som studiemedel från CSN och därmed får din utbetalning senare. Om det senare så gäller betalning 21 dagar före kursstart för betalning till oss. Besked om inkvartering skickas till dig senast ca 1-2 veckor innan kursstart. Om du behöver delbetala din faktura tar EduPlanet ut en uppläggningsavgift på 300 kronor per betalningstillfälle, eller enligt överenskommet.

Avbeställningsskydd

Vi rekommenderar att du tar ett avbeställningsskydd för språkkurs och inkvartering. Det gör du genom att lägga till 400 kr till den första delbetalningen och anger detta på din anmälan. Ange namn, kursort och kursstart när du betalar in. Avbeställningskydd gäller vid akut sjukdom, olycksfall eller dödsfall inom familjen (maka/make, sambo, föräldrar, barn, syskon). Avbokning måste ske senast en arbetsdag innan kursstart och styrkas med läkarintyg. Dessa 400:- återbetalas ej vid avbokning.

Ändring av anmälan

Om du ändrar datum eller bokar om din språkresa senast 30 dagar före kursstart debiteras 400 kronor. 29 dagar före kursstart eller senare debiteras 800 kr samt eventuell ombokningskostnad från skolan. Ändringar efter kursstart debiteras enligt skolans egna villkor.

Avbokning

Avbokning av språkresa ska ske skriftligen. Om avbokningen sker senast 30 dagar före kursstart återbetalar vi hela kursavgiften förutom första delbetalningen (1 000 kr/2 500 kr) som vi behåller. Sker avbokningen mindre än 30 dagar före kursstart debiterar vi 2 500 kronor samt eventuell avbokningsavgift från skolan.

Påminnelse och sen betalning

Om påminnelse av betalning sker faktureras 60 kr i lagstadgad påminnelseavgift. Vid sen betalning debiteras dröjsmålsränta enligt räntelagen om inte annat är avtalat mellan kunden och EduPlanet. Belopp som ej inbetalats 10 dagar efter betalningspåminnelse från EduPlanet överlämnas till inkasso.

Avbruten kurs eller avbrutet boende

Om Du av någon anledning måste avbryta kursen efter att den har påbörjats eller avboka boende, har EduPlanet ingen skyldighet att återbetala avgiften vare sig för kurs eller boende. Det är våra skolors regler som gäller och det hanteras av skolorna. Utgångspunkten är att ingen ersättning utgår för detta. Om något händer dig som tvingar dig att avbryta kursen täcker EduPlanets Studerandeförsäkring i de flesta fall dina kostnader för resa hem samt ger ersättning för den period du inte kunnat utnyttja kurs och boende. Vår Studerandeförsäkring ger dig ett sådant skydd upp till 25 000 kr per termin.

Försäkringar

Varje resenär rekommenderas att teckna en komplett reseförsäkring som täcker oförutsedda händelser under hela vistelsen. EduPlanet Studerandeförsäkring erbjuder en omfattande försäkring för de som går en språkkurs utomlands. Även hemförsäkringar har normalt reseskydd. Dock gäller de normalt endast 45 dagar, gäller ej på skolan eller under resa mellan skola och ditt boende samt har höga självrisker.

Synpunkter på kurs eller boende

Om du har synpunkter på din kurs eller ditt boende måste du framföra detta omgående direkt till skolan innan din kursperiods slut.

Priser

De priser som anges i svenska kronor för 2024 baseras på valutakurs per 2023-08-08. I annat fall gäller det som anges. Det tillkommer inga extra kostnader och vi har inga dolda avgifter.

Ansvar

EduPlanet reserverar sig för händelser utanför vår kontroll, såsom nya skatter, pris- och valutakursförändringar. Ändrade lektionstider samt reducerat antal lektioner vid lågt deltagarantal. Vi reserverar oss även för tryckfel. Det innebär att vi i nödfall kan tvingas kompensera oss för dessa förändringar genom tillägg. EduPlanet frånskriver sig ansvar för skador som drabbar kunden på grund av force majeur såsom strejker, naturkatastrofer och liknande händelser.

Vid betalning

Betalningar sker till EduPlanets BANKGIRO 5982-1132.