College & Universitet

Bokningsvillkor

College & Universitet

 

Våra bokningsvillkor för College & Universitet

EduPlanet

EduPlanet (vi) är officiell representant för de skolor och utbildningar som finns i EduPlanets utbud. Vi ansvarar för att hantering av din ansökan sker på ett professionellt och ansvarsfullt sätt, dock är varje skola ansvarig för sina utbildningar och dess administration.

Ansökan till College & Universitet

Du ansöker till College & Universitet på skolornas egna ansökningsformulär. Ansökningsformulären skickar vi till dig efter beställning via email, telefon eller på vår hemsidas ansökningssida. Vi hjälper dig med rätt blanketter och bilagor, samt instruerar dig hur du fyller i dem. Mer information om ansökan finner du på respektive skolas sida på vår hemsida.

Betalning

För de flesta av våra College & Universitet betalar du kurs- och ansökningsavgifterna direkt till skolorna i utländsk valuta enligt skolornas officiella priser. I de få fall där du istället betalar till oss och vi till skolorna redovisas det på respektive skolas sida. Vi ger dig vägledning och noggranna instruktioner om hur betalning till skolorna går till. Du ansvarar dock för att betalningen görs i tid och att skolorna får korrekt belopp inbetalt till dem.

Inga avgifter

Vi har som grundprincip att inte ha några avgifter, dvs. att du som student hos oss inte betalar någon avgift för vår hjälp med din ansökan. Vår service och rådgivning är kostnadsfri för ansökning till universitet och vi hjälper dig mycket gärna att söka till flera universitet men vi vill att du tänker över noga vilka du ska söka till. Att denna service är kostnadsfri för dig beror på att vi får betalt från de universitet vi samarbetar med för de studenter som påbörjar utbildningar genom oss. Det innebär att vi har samma mål som du, att du ska bli antagen! Dock innebär det att vi bara får betalt för en av dina ansökningar i slutänden. Vi väljer ändå att erbjuda din andra ansökning kostnadsfritt. Men om du vill söka flera universitet efter det kostar det 500:- kr per extra ansökning du gör. De allra flesta studenter söker 2 eller 3 universitet, hör av dig till oss om du vill prata igenom dina chanser för att se vilka universitet som är bäst för dig att söka. Detta gäller per termin. Så om du inte blir antagen till ett år är det kostnadsfritt att söka till 2 universitet till nästa termin.

Studiemedel från CSN

Som student ansvarar du själv för eventuell ansökan om studiemedel hos CSN och att denna utförs i god tid. För frågor gällande din behörighet för studiemedel vänder du dig till CSN. I många fall kan vi dock hjälpa till att bedöma om du uppfyller grundkraven för studiemedel. De dokument från skolan som behövs för att söka studiemedel hjälper vi dig att ta fram.

Försäkringar

Vi rekommenderar att du ser över ditt försäkringsskydd inför din vistelse utomlands. Många College och Universitet har en obligatorisk studentförsäkring som kan behöva kompletteras. Diskutera gärna dina alternativ med oss. I samarbete med ett av världens största studentförsäkringsbolag, Gouda, har vi tagit fram EduPlanets Studerandeförsäkring som är speciellt anpassad för dig som ska studera utomlands. Försäkringen har ett fördelaktigt pris, ger ett omfattande skydd och kan finansieras med hjälp av studiemedel.

Visum

Vi hjälper dig med de underlag som behövs för att söka visum för utbildningar på våra College och Universitet. Som student är det dock ditt eget ansvar att söka visum i tid och att hantera processen för hela din visumansökan. Vi ansvarar inte för regeländringar, kontakt med ambassad/visumavdelningar eller merkostnader som kan uppstå i samband med din visumprocess.

Kostnader i samband med ansökan

Om du ansöker till ett college eller universitet där vi måste skicka en fysisk ansökan till skolan, fakturerar vi 150-500:- i självkostnadspris för portot (REK). Du kan också välja att skicka med expresspost, som går snabbare. Kontakta oss för aktuellt pris. Vår avgift för porto beror på vilket universitet du söker till, då vissa universitet kräver att vi skickar försändelser med spårbar post. Vi förbehåller oss också rätten att skicka värdefulla försändelser som specialpost.

Priser

På vår hemsida är skolornas kurspriserna för College & Universitet presenterade i utländsk valuta. Du betalar skolans avgifter i utländsk valuta direkt till skolan. Vi har inga dolda tilläggsavgifter. I de få fall en avgift för övriga frivilliga tjänster förekommer anges det tydligt på vår hemsida vid skolans flik för Priser eller Ansökan.

Ansvar

EduPlanet reserverar sig för händelser utanför vår kontroll, såsom nya skatter, pris- och valutakursförändringar, ändringar i kursplaner etc. Vi reserverar oss för tryckfel. Vi frånskriver oss också ansvar för skador som drabbar kunden på grund av force majeur såsom strejker, naturkatastrofer och liknande händelser som är utom vår kontroll.

Villkor

Då du med vår hjälp ansöker till ett College/Universitet på dess egna ansökningsformulär, sluter du direkt avtal med skolan. Därmed förbinder du dig att följa skolans villkor och regler för t.ex. ansökan, betalning och eventuell ändring, uppskjutning, avbokning eller återbetalning. Detta gäller för samtliga skolor. För vissa skolor gäller dessutom särskilda regler som redovisas på vår sida för respektive skola.

På plats

Utbildningen: Vi hjälper dig med alla frågor om din utbildning innan din avresa. Om du behöver hjälp eller har frågor väl på plats som rör din utbildning vänder du dig alltid i första hand till administrationen på din skola.

Boende: I de fall skolan erbjuder boendealternativ för sina studenter informerar vi dig om dessa innan avresa samt om vilka övriga alternativ som finns. Vid problem, frågor, eller önskemål om ändring av boende väl på plats vänder du dig direkt till boendearrangören eller skolans Accommodation Office.

Uppstår problem rörande din utbildning eller boende som inte kan lösas med personal på skolan eller boendearrangören hjälper vi självklart till i den utsträckning vi kan.