Integritet & Cookies

Vår policy för sekretess, integritetsskydd och hantering av cookies

EduPlanet ansvarar för samtliga uppgifter som du lämnar till oss antingen här på vår hemsida, per telefon, mejl, på en mässa eller annat sätt. Vi är noga med att följa de lagar och bestämmelser som finns för sekretess och skydd av personuppgifter och inte minst hantera våra kunders personuppgifter på ett ansvarsfullt sätt. Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person som lever. Exempel är namn, personnummer, bokningsnummer, postadress, e-postadress eller telefonnummer.

Vi, EduPlanet AB, Box 2097, 750 02 Uppsala, telefon 018-55 10 20, info@eduplanet.se, org nr 556218-3326, är personuppgiftsansvariga för de personuppgifter du lämnar till oss och hanteringen av cookies på vår web.

Personuppgifter vi lagrar

Uppgifter om deltagare

Vi arbetar aktivt med att inte samla in mer information än vi behöver för att fullfölja våra åtaganden emot dig och ge dig det arrangemang som du önskar.

Utöver person- och kontaktuppgifterna lagrar vi uppgifter om allergier, sjukdomar och preferenser och andra uppgifter du lämnar om dig. För alla personer under 18 år kräver vi en målsmans samtycke till behandlingen av dina personuppgifter.

Uppgifter om personer som ännu inte är deltagare

För dig som har kontaktat oss via kontaktformulär på vår hemsida, eller i samband med mässor och informationsdagar och i samband med detta givit ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter, gäller att:

Vi samlar in personuppgifter som namn, emailadress och intresseområde samt telefonnummer och ålder på frivillig basis. Dina personuppgifter används för att på bästa sätt kunna ge dig den service du förväntar dig av oss.

Om du på eget initiativ har kontaktat oss per email eller sociala media och bett oss hantera en förfrågan innehållande personuppgifter så gäller samma sak som i stycket ovan.

Om du har anmält intresse till vårt nyhetsbrev eller webinar har du vanligen givit oss samma personuppgifter som ovan. Vi använder dessa uppgifter till att skicka epost till dig med nyheter, erbjudanden och aktualiteter. Om du angivit ett specifikt intresse, eller tidigare varit kund hos oss, kan innehållet i utskicket vara anpassat till det. Vi fortsätter att skicka epost till dig endast så länge du samtycker till det. Den dag du inte längre vill motta epost från oss har du rätt att avanmäla dig.

Hur används personliga uppgifter

Det är endast vår personal som har tillgång till uppgifterna i vårt lösenordsskyddade system som bara är lagrat lokalt. Den enda anledningen till att vi har detta datasystem är för att hantera din förfrågning, ansökan eller bokning.

Bara för att fullfölja våra åtaganden mot dig kan de insamlade uppgifterna även komma att lämnas till våra samarbetspartners, främst utländska skolor, arrangörer av boende och andra leverantörer av ditt arrangemang (t.ex. flygbolag och försäkringsbolag, om du bokat en resa eller en reseförsäkring).

Under mycket speciella omständigheter kan vi enligt lag bli tvingade att i vissa särskilda fall lämna ut uppgifter till en svensk myndighet, om så begärs.

Hur personuppgifter lagras

Personuppgifter som du lämnat till EduPlanet lagras i våra datasystem bara den tid de behövs för att fullgöra våra åtaganden emot dig och våra leverantörer eller den tid vi måste lagra dem enligt lag.

  • Alla som har anmält sig till vårt nyhetsbrev eller webinar fortsätter vi skicka mejl till så länge personen samtycker till det.
  • Uppgifter från någon som ännu inte är kund sparas 3 år efter det år vi senast var i kontakt.
  • För personer som varit kund hos EduPlanet lagrar vi personuppgifter 4 år från året efter hemkomst. Uppgifter som krävs för att uppfylla bokföringsskyldigheten sparas 7 år.

Säkerhet

Tillsammans med våra samarbetspartners har vi vidtagit flera säkerhetsåtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas. Vi har bland annat vidtagit åtgärder för att skydda och förhindra obehörig tillgång till våra nätverk och dataregister. Alla våra anställda är informerade om att hantera alla personuppgifter i enlighet med gällande lagar och regler, samt aldrig lämna ut personlig information i onödan.

Dina rättigheter som kund hos EduPlanet

  • Du har rätt att begära ett registerutdrag, för att se om du är registrerad, vilka uppgifter som är lagrade, syftet med dem och att de lagrade uppgifterna är korrekta. Ansökan om registerutdrag ska göras skriftligen till EduPlanet. Ansökan ska vara undertecknad, vilket innebär att du inte kan skicka den via e-post. På begäran kommer vi att rätta uppgifter som är felaktiga, ofullständiga eller felaktiga.
  • Du har rätt att när som helst, be oss radera personuppgifter som du vill ha borttagna ur våra system. Använd vårt kontaktformulär och ange den information du vill vi tar bort, samt hur du vill att vi begränsar användningen av uppgifterna eller om du vill utnyttja din rätt till dataportabilitet. Observera att de uppgifter som är nödvändiga för att uppfylla våra åtaganden mot dig eller som vi enligt lag, t.ex. bokföringslagen, är skyldiga att behålla inte kommer att raderas.
  • Du har rätt att när som helst klaga till rättsvårdande tillsynsmyndighet om du anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett sätt som strider mot lagstiftningen gällande personuppgifter.

När du frågor om vår policy för sekretess och integritetsskydd är du alltid välkommen att kontakta oss.

Hantering av cookies

En cookie är en liten textfil som en webbplats sparar på besökarens dator. Cookies används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner. Informationen i en cookie kan också användas för att följa en användares surfande på webbplatser som använder samma cookie.

Vi använder Google Analytics och Ads som också sätter cookies, detta för att få en bild av hur våra besökare använder webbplatsen samt för vår marknadsföring. Dessa cookies innehåller dock inte identifierande information om vem du som besökaren är.

Måste jag tillåta cookies

Om du inte vill att vi ska använda cookies kan du ändra dina inställningar i webbläsaren så att inga cookies lagras på din dator. Instruktion om hur du ställer in det kan du hitta i din webbläsares användarmanual. Om du ändrar inställning kan dock vissa av våra funktioner på webben påverkas.