Språkresor

Kursfakta & innehåll

 

 

 

Hur går det till att läsa en språkkurs utomlands

EduPlanets allmänna språkresor bygger på en undervisningsdel som ges om 15 lektioner eller mer per vecka beroende på val av kurs, ort och skola. Beroende på vilken kursintensitet du väljer, kan dina möjligheter till att kunna få studiemedel från CSN påverkas. Vet du inte hur du skall välja? Läs mer här eller kontakta oss!

Inspirerande undervisning med fokus på att prata

När du läser en språkkurs på en språkskola utomlands, är undervisningen oftast upplagd på ett mer audiovisuellt och fritt sätt än om du skulle läsa språket hemma i den svenska skolbänken. Att lära sig ett nytt språk genom att helt enkelt våga prata och kommunicera är ett väl beprövat knep för att lära sig så snabbt som möjligt. Talövningar och hörövningar varvas med skrivuppgifter och grammatik för att ge dig en väl avvägd kurs.

Internationella skolor med deltagare från andra länder

En annan fördel med att åka på språkresa, är att du får tillfälle att öva på språket tillsammans med människor från hela världen. Vi på EduPlanet skickar inte ner stora svenska eller skandinaviska ”klasser”, utan har valt att samarbeta med seriösa språkskolor som har kursdeltagare från hela världen. För visst är det ju inte meningen att du bara ska umgås med svenskar när du är utomlands?

Kursstarter året runt

Våra allmänna språkresor startar oftast varje måndag året runt. För nybörjare finns språkresor med särskilda startdatum. Specialkurserna har också specifika startdatum.

Effektiv undervisning i små grupper

Storleken på grupperna är begränsad för att undervisningen ska vara effektiv, vanligtvis med max 8-13 deltagare. Undervisningen bygger på att varje deltagare ska känna sig trygg och våga prata. Nivåindelningen utifrån kursdeltagarnas kunskapsnivå lägger grunden för det.

Lektionsantal per vecka ger intensiteten

Normal- eller intensivkurs är benämningar på olika språkkurser och ska spegla antalet lektioner per vecka, dvs det som brukar kallas kursintensitet. Språkkurser anges oftast i antal lektioner per vecka och undervisningen bedrivs måndag till fredag. 15, 20 och 30 lektioner per vecka innebär sålunda en språkresa med undervisning 3, 4 eller 6 lektioner per dag.

Observera att oavsett kurstyp och antal lektioner per vecka är undervisningstempot lika per lektion. Däremot innebär en språkkurs med 30 lektioner per vecka naturligtvis mer undervisning än 20 lektioner per vecka. Det är sålunda detta som styr hur intensivt undervisningen bedrivs och hur snabbt du lär dig. Språkresor med 20 lektioner per vecka bukar räknas som heltidsstudier om man läser en termin. De som dock åker på språkresor en kortare period och vill lära sig mer brukar vi rekommendera att läsa från 25 lektioner per vecka och uppåt. Valet av kurstyp är ofta en avvägning av hur mycket tid du vill lägga ned på undervisning respektive den fritid du vill ha på din språkresa.

Examenskurser

Inom vissa språk är det populärt att studera inför en officiell examen och sedan avsluta sin utlandsvistelse med att skriva just denna examen.