College

Distans Online Live

EduPlanet PreMedical Courses

Lågt pris och 95 % antagna Studera hemifrån online live eller när du vill Lektioner i realtid med klass och som spelas in Unikt kursutbud där du läser det du behöver: kemi, biologi, fysik eller matte Extremt nöjda kursdeltagare En av Sveriges mest erfarna PreMed-lärare

Skolinfo:

 • Ej Studiestöd/CSN
 • Interaktiva skrivtavlor
 • Online & Distanskurser

Ge dig själv en antagningschans

Om din dröm är att bli tandläkare, läkare eller veterinär, men har svårt att komma in på dina betyg har du här din chans, ansökan via antagningsprov! Antagningsproven är svåra att klara utan förberedelser, men EduPlanets PreMed-kurser förbereder dig med det du behöver för att klara medicinuniversitetens antagningsprov. Vi är de enda i Sverige som håller egna PreMed-kurser i realtid, med en ”riktig klass” där lärare och elever samverkar i kurser online.

Anpassade kurser till medicinuniversitetens antagningsprov där 95 % kommer in!

Vi garanterar att om du inte blir antagen så får du gå våra PreMedkurser kostnadsfritt en gång till! Det är dock stor sannolikhet att du blir antagen till ett medicinuniversitet då 95 % av våra kursdeltagare klarar våra medicinuniversitets antagningsprov på första försöket!

Unikt kurskoncept – onlinekurs med undervisning i klass i realtid och kurser online för självstudier

Vi är den enda skandinaviska utbildaren som erbjuder en riktigt skarp PreMed kurs i Kemi och Biologi i realtid online (Live-kursen) med en uppkopplad klass. Den kursen erbjuds också som inspelad (Recorded). Vid sidan av Live kursen har vi också andra separata kortare inspelade kurser för självstudier i kemi, biology, fysik och matematik. Vårt kursutbud gör att du valfritt kan kombinera ihop flera kurser till en optimal mix som fyller just dina kunskapsluckor.

På vår världsledande kurs PreMed Live sitter du alltså uppkopplad via datorn och deltar i undervisningen i realtid med din lärare och internationella klass online. Denna kurs spelas också in och finns tillgänglig online 24/7 så att du, precis som för de andra inspelade kurserna, kan studera och repetera när det passar dig. All undervisning på våra kurser är på engelska och följer tydliga kursplaner. Allt detta sammantaget tillsammans med låga priser gör oss helt unika!

Virtual Classroom

Virtual Classroom är en av de modernaste undervisningsformerna med teknik för att ge dig samma dynamiska upplevelse som i ett traditionellt klassrum. Skillnaden mot traditionell kurs är att du inte måste befinna dig på plats fysiskt i samma lokal som läraren och dina klasskamrater. All undervisning och lärarkontakt sker online, via telefon och mail. Du kan sitta hemma eller befinna dig på annan valfri plats och delta i undervisningen aktivt via din dator. Detta gör det möjligt för alla som vill gå en kurs utan att behöva flytta till en specifik kursort där kursen ges, vilket gör att detta för de allra flesta är ett mycket billigare alternativ.

Riktig PreMed-skola med många kurser att välja bland

Vår PreMed-skola har funnits i många år och har självklart heltidsanställda lärare som jobbar helhjärtat för din sak. Vi har både längre omfattande kurser i Kemi och kortare intensivare inspelade kurser inom ämnena Biologi, Fysik och Matematik, som alla syftar till att förbereda dig för universitetens antagningsprov och som är anpassade efter dina behov:

 • PreMed  – Live
 • PreMed  – Recorded
 • PreMed Biology – Recorded
 • PreMed Physics – Recorded
 • PreMed Math – Recorded
 • PreMed Chemistry First Contact (CFC) – Recorded

Plocka ihop exakt de kurser du behöver

Du kan välja enstaka kurser eller plocka ihop valfri kombination av kurser. Vi kan alltså erbjuda effektiva kurser anpassade efter dina specifika behov, oavsett om du behöver lära dig från en låg nivå eller saknar vissa områden. Det gör oss unika!

Testa våra demolektioner – helt gratis

Pröva gärna på demolektioner i kemi för att ge dig en chans att testa våra lektioner och se hur vår PreMed fungerar. Mejla oss om du vill få en inbjudan till en demo-lektion!

Vår lärare – en av Sveriges bästa och mest erfarna

Vår lärare Dr Esther Yeheskieli är en av Sveriges mest erfarna och kunniga PreMed-lärare. Hon är docent och utbildad lärare. Esther har arbetat som lärare på Karolinska Institutet och talar 6 språk. Hennes specialitet är inom Organic- och Bio Organic Chemistry och har mycket lång erfarenhet av forskning med mer än 60 vetenskapliga artiklar publicerade. Esther har över 30 års erfarenhet av undervisning inom områden såsom kemi, fysik, biologi och människans biologi, vilket är väsentliga delar i PreMed-kurserna. Inte minst är hon också väldigt omtyckt och uppskattad som lärare! Läs ovan på den gröna fliken Studentkommentar om det. Förutom engelska talar hon också svenska, arabiska, tyska, holländska och hebreiska, vilket ofta är till en hjälp i våra internationella klasser.

Bara dator & uppkoppling

Oavsett kurs krävs det inte heller några avancerade eller andra tekniska hjälpmedel än en fungerande dator med uppkoppling. Vi hjälper dig med att komma igång!

Bra sammanhållning

Stämningen och sammanhållningen med klasskamraterna brukar bli hög och väldigt givande. Då det också är lätt att hålla kontakt med de andra deltagarna blir det naturligt att hjälpa varandra och bolla frågor.

Ansökan till medicinuniversitet via antagningsprov

Våra PreMed kurser är alltså till för dig som vill studera utomlands till läkare, tandläkare eller veterinär och ansöka via antagningsprov. Kurserna innehåller det du behöver för att klara medicinuniversitetens antagningsprov, vilket alltså 95% av våra studenter hittills klarat på första försöket!

Efter kursernas slut har du möjlighet att välja göra antagningstest till det medicinuniversitet som passar dina förutsättningar bäst inom ditt område. Vi är Sveriges största representant för några av de bästa medicinuniversiteten i Europa och vi guidar dig till det mest lämpade för dig. Vi har även medicinuniversitet som har antagning via betyg, läs mer om alla våra medicinuniversitet här.

Här är de medicinuniversitet vi samarbetar med som har antagningsprov och som vi rekommenderar:

Läkare

Tandläkare

Veterinär

När det gäller Riga Stradins University (Lettland), sker antagning enbart med gymnasiebetyg och ej via antagningsprov. PreMed-kurser för antagningsprov är alltså inte relevanta för dig som söker till Riga, även om andra påstår det. Däremot är våra kortare intensivkurs – PreMed CFC – perfekt som förberedelse för dig som blir antagen och känner dig ringrostig för det viktigaste ämnet – Kemi.

Varför välja våra PreMed-kurser

Längre upp på den gröna fliken ”Varför vår PreMed” har vi sammanfattat de viktigaste anledningarna till att du ska välja våra premed-kurser. Här är några av dem i korthet:

 • De enda som erbjuder högkvalitativ Kemi- och biologikurs i klass, i realtid eller som recorded
 • Unikt många kurser att välja bland: Kemi, Biologi, Fysik eller Matte
 • Möjlighet att kombinera Live-kurs med Recorded-kurser i specifika ämnen
 • Kursstart flera gånger per år eller året runt
 • Många och extremt nöjda kursdeltagare
 • Dokumenterat bevisad framgång, hög antagningschans
 • Omfattande innehåll för att klara antagningsprov
 • Riktig PreMed-skola med heltidsanställd lärare
 • Aktiv lärarsupport för varje deltagare
 • Fantastiskt uppskattad lärare
 • Kurserna är tillgängliga online 24/7
 • Lågt pris
 • Sveriges mest erfarna PreMed-arrangör
 • Kontakt med tidigare kursdeltagare
 • Vi hjälper flest svenskar till att studera medicin utomlands
 • Alla våra PreMed-kunder får egen studievägledare för Medicin

Kurser

Vår unika PreMed-kurser finns olika paket och med en nybörjarkurs. Alla kurser är på engelska.

PreMed Live Virtual Classroom  – Online (ca 13 veckor)

Detta är vår mest populära kurs och vårt flaggskepp för dig som behöver gå igenom alla viktiga delar inom främst kemi och biologi inför medicinuniversitetens antagningsprov eller som förberedelse om du har blivit antagen till detsamma. Kursen är 13 veckor lång och ges online i realtid i så kallat Virtual Classroom. Som enda svenska PreMed-kurs är läraren och dina klasskamrater uppkopplade samtidigt via dator, vilket ger en riktig lektionsupplevelse. Alla lektioner spelas också in så att du har tillgång till de inspelade lektionerna online 24/7 under 4 månader från kurstarten. Inspelningen gör det smidigt att gå tillbaka och följa undervisningen om du råkat missa något eller vill jobba lite extra med vissa delar och repetera. Dessutom behöver du inte förlita dig på dina anteckningar, lektionerna innehåller ju allt! Till kursen får du också aktiv lärarsupport via t.ex. mejl, facebook och telefon. Innehållet i kursen innefattar bland annat:

 • 13 veckors-kurs i Virtual Classroom, dvs. online och i realtid med läraren och klassen uppkopplade
 • Start både vår- och hösttermin
 • I genomsnitt 3 kursdagar per vecka med 2-4 lektioner per dag inom kemi, biologi, anatomi samt med övningslektioner och repetitionslektioner. Kemi- och biologiundervisningen är omfattande och specialanpassat för att klara medicinskolornas entrétester.
 • Alla lektioner spelas in och finns tillgängliga online 24/7 till kommande 31/8
 • All undervisning sker på engelska
 • Aktiv och regelbunden lärarsupport under kursen
 • Undervisningsmaterial i pdf-format
 • Mer än 1 000 övningsfrågor i pdf-format
 • Regelbundna diagnostiska test för att se till att alla hänger med
 • Förberedande provgenomgångar inför medicinuniversitetens entrétester
 • Kursperioderna är planerade efter medicinskolorna entrétest-datum
 • Tillgång till den privata Facebook-gruppen för PreMed-deltagare
 • Fritt tillträde till våra löpande webinars om medicinstudier utomlands
 • Gratis ansökningshjälp och antagningsbedömning till medicinuniversitet utomlands

PreMed Recorded – Online (ca 13 veckor)

Denna kurs är vår PreMed Live-kurs på 13 veckor, men istället för Live är den inspelad och tillgänglig online på webben 24/7. Då den är inspelad kan du börja när du vill och läsa i eget tempo, kortare eller längre än de 10 veckorna. Live-undervisningen i realtid går du alltså miste om, men alla lektionerna med interaktion mellan lärare och studenter i Live-kursen är inspelade och kursmaterialet, för att kunna studera själv, finns tillgängligt. I PreMed Recorded kursen ingår också aktiv lärarsupport via mail och telefon, vilket är ett viktigt stöd om du har frågor. Live 8 veckors-kursen är suverän med de aktiva lektioner, men vi vill genom denna Recorded Online-kurs kunna erbjuda ett bra budgetalternativ. Innehållet i denna kurs innefattar bland annat:

 • Förinspelad Premed Live -kurs (läs mer om denna kursen ovan) med alla lektioner tillgängliga online 24/7 till och med kommande 31/8
 • Start: valfri veckodag året runt, när det passar dig!
 • Lektioner i kemi, biologi, anatomi och övningslektioner samt repetitionslektioner
 • All undervisning sker på engelska
 • Aktiv och regelbunden lärarsupport under kursen
 • Undervisningsmaterial i pdf-format
 • Mer än 1 000 övningsfrågor i pdf-format
 • Förberedande provgenomgångar inför medicinuniversitetens entrétester
 • Tillgång till den privata Facebook-gruppen för PreMed-deltagare
 • Fritt tillträde till våra löpande webinars om medicinstudier utomlands
 • Gratis ansökningshjälp och antagningsbedömning till medicinuniversitet utomlands

PreMed Chemistry Recorded – Online (ca 8 veckor)

Den här kursen innehåller alla kemi-delar som du behöver för att klara medicinuniversitetens entréprov eller som nybliven läkarstudent. I PreMed Chemistry Recorded kursen ingår också aktiv lärarsupport via mail och telefon, vilket är ett viktigt stöd om du har frågor. Innehållet i denna kurs innefattar bland annat:

 • Inspelade Premed Chemistry -delar med alla lektioner tillgängligt online 24h/7 till och med kommande 31/8
 • Start: valfri veckodag året runt, när det passar dig!
 • Lektioner i kemi och övningslektioner samt repetitionslektioner
 • All undervisning sker på engelska
 • Aktiv och regelbunden lärarsupport under kursen
 • Undervisningsmaterial i pdf-format
 • Mer än 1 000 övningsfrågor i pdf-format
 • Förberedande provgenomgångar inför medicinuniversitetens entrétester
 • Tillgång till den privata Facebook-gruppen för PreMed-deltagare
 • Fritt tillträde till våra löpande webinars om medicinstudier utomlands
 • Gratis ansökningshjälp och antagningsbedömning till medicinuniversitet utomlands

PreMed Biology Recorded  – Online (ca 5 veckor)

Biology-kursen är ett perfekt komplement till våra längre Chemistry-kurser för dig som även behöver fräscha upp dina biologikunskaper. Biologi är vid sidan av kemi det viktigaste ämnet för att studera medicin. Kursen täcker allt du behöver inom biologi för att klara medicinuniversitetens antagningsprov. Vi har gjort den som Recorded så att du kan läsa den samtidigt som Chemistry-kurserna eller när det passar dig.

 • Ca. 20 inspelade undervisningstillfällen med ca 3-4 lektioner/tillfälle
 • Biologins från micro till macro med fördjupning inom de viktigaste delarna
 • Undervisning och Powerpoint-presentationer tillgängliga 24/7 till och med kommande 31/8
 • Egen kursbok i PDF, som du behåller efter kursslut
 • Lärarsupport under kursen
 • Hemuppgifter

PreMed Chemistry First Contact (CFC) Recorded – Online (ca 5 veckor)

Alla PreMed-kurser sägs gå bra att starta utan kunskaper i kemi men det är ofta en halvsanning. De börjar från början men tempot är mycket tufft och de allra flesta studenterna har gått natur på gymnasiet. Tänk dig själv att du ska lära dig all kemi, biologi och fysik du behöver på 14 veckor. Vi har studenter som klarar det, men Chemistry First Contact (CFC) -kursen hjälper dig som vill vara bra förberedd eller om känner dig osäkra på kemikunskaperna. Det ger dig den grund i kemi du behöver för att klara av PreMed-kurserna ovan och för att kunna tillgodogöra dig framtida lektioner på ett bra sätt. Kursen vänder sig också till dig som blivit antagen till universitet men behöver fräscha upp kemikunskaperna, vilket är det viktigaste ämnet på de medicinska programmen. Innehållet i kursen innefattar bland annat:

 • Ca. 20 inspelade undervisningstillfällen med ca 3-4 lektioner/tillfälle
 • Grundläggande kemi med fördjupning inom de viktigaste delarna
 • Undervisning och Powerpoint-presentationer tillgängliga 24/7 till och med kommande 31/8
 • Egen kursbok i PDF, som du behåller efter kursslut
 • Lärarsupport under kursen
 • Hemuppgifter

PreMed Physics Recorded  – Online (ca 2 veckor)

Denna kurs ger dig en uppfräschning av de viktigaste fysik-delarna som ingår i antagningsproven. Vi går igenom allt via inspelade lektioner som du kan följa när det passar dig.

 • Ca. 8 inspelade undervisningstillfällen med ca 2 lektioner/tillfälle
 • Grundläggande fysik med fördjupning inom de viktigaste delarna
 • Undervisning och Powerpoint-presentationer tillgängliga 24/7 till och med kommande 31/8
 • Egen kursbok i PDF, som du behåller efter kursslut
 • Övningsuppgifter

PreMed Math Recorded – Online (ca 2 veckor)

Math-kursen har samma kursupplägg som Physics Recorded, men med matematik som innehåll. Vi går igenom allt via inspelade lektioner som du kan följa när det passar dig.

 • Ca. 8 inspelade undervisningstillfällen med ungefär 2 lektioner/tillfälle
 • Grundläggande fysik med fördjupning inom de viktigaste delarna
 • Undervisning och Powerpoint-presentationer tillgängliga 24/7 till och med kommande 31/8
 • Egen kursbok i PDF, som du behåller efter kursslut
 • Övningsuppgifter

 

För alla kurspriser och datum: Se fliken Priser & datum

Varför ska jag gå EduPlanets PreMed?

Det är kanske inte så lätt att snabbt förstå skillnaden mellan andra och våra unika PreMed-kurser. För att göra det tydligare vad skillnaden är och varför våra kursdeltagare valt att läsa våra kurser är här de viktigaste skillnaderna.

+ Etablerad och enda Svenska PreMed skolan med heltidsanställd personal och flexibla kursalternativ

Först och främst, vår premedskola är en etablerad riktig skola som funnits i många år och har heltidsanställda lärare. Detta gör att vi kan engagera oss i dig på heltid och erbjuda flera olika kursalternativ, kortare intensivkurser eller längre kurser, utifrån dina behov.

+ PreMed Live Virtual Classroom, högkvalitativ undervisning i en klass – som på riktigt men på distans!

Som beskrivet tidigare ger Virtual Classroom möjlighet att gå en kurs tillsammans med andra deltagare i realtid, men på distans/online, vilket inte kräver att du är fysiskt på plats i en lektionssal. Ingen annan erbjuder en premedkurs med en riktig klass och den mängd undervisning som du behöver för att klara medicinskolornas antagningsprov. Undervisningen på Live-kursen sker i realtid på distans och ger en överlägsen tillgänglighet och verklig upplevelse av närvaro och interaktion med klass och lärare. Vår lärare är en av Sveriges bästa och mest erfarna lärare inom PreMed, som sätter kvalitet och måluppfyllnad i första rummet – du är viktigast för oss!

+ PreMed Recorded – som Live-kursen men inspelad

PreMed Recorded-kursen ger dig samma undervisningstid och omfattning av innehåll som Live-versionen, men som inspelad variant. Ingen annan erbjuder en inspelad premedkurs med samma mängd kursinnehåll som denna, ej heller den dynamik som klassundervisning ger. Det är stor skillnad! Kortare varianter kan enligt vår erfarenhet inte vara tillräckligt omfattande för att du ska kunna klar ett antagningsprov. Då spelar priset ännu mindre roll…

+ Stort kursutbud med det just du behöver och med flexibel start

Kurserna PreMed Chemistry First Contact (CFC), Biology, Physics och Math är intensivkurser  specialgjorda för dig som behöver förbättra dig eller repetera ämnena Kemi, Biologi, Fysik och Matematik. Du läser intensivt och med tydliga mål. Du kan plocka ihop exakt de kurser du behöver och gå dem när du vill, året runt!

+ Alla kurser spelas in & är tillgängliga 24-7 online

Oavsett PreMed-kurs hos oss finns undervisningen inspelad och tillgänglig för dig. Du kan när som helst 24-7 under en 4 månadsperiod gå in och se, repetera och studera de moment du behöver. Det är lättillgängligt oavsett var du befinner dig, bara du har en dator och uppkoppling.

+ Mycket bra pris

EduPlanets PreMed kurser är billigare än andra existerande PreMed kurser, inte minst om man jämför mängden lektionstid, omfattning engagemang med dig som deltagare. Det finns även en del andra Pre Medical kurser online som tillhandahåller studiematerial och diagnostiska test, men de har inte har någon lärarledd undervisning i klass eller läraråterkoppling motsvarande vår.

+ Hög antagningschans – mer än 95% blir antagna

Våra kurser är mycket intensiva och dokumenterat framgångsrika. Våra deltagare får en gedigen kunskapsbas för sina framtida studier och som deltagare har du mycket goda chanser att bli antagen till flera universitet genom antagningsprov. 95 % som gått våra kurser och gjort antagningstest till våra medicinskolor har hittills blivit antagna vid första försöket.

+ Lång erfarenhet och bevisad framgång

Vår Premed-skola har funnits i många år och vi är den som i särklass har störst erfarenhet av att arbeta med svenska och skandinaviska studenter. Premedkurserna är gjorde med ett enda syfte, att du efter kursen ska klara medicinuniversitetens antagningsprov, och det gör du om du följer kursplanen. Vi vet vad som krävs, därför har våra kurser den längd och det innehåll som behövs, tumma inte på det!

+ Sveriges nöjdaste kursdeltagare 

Vi vågar påstå att vi har Sveriges nöjdaste kursdeltagare på våra Premed-kurser. Det är fantastiskt att läsa alla omdömen och recensioner, vi blir nästan generade då de är så fina och överväldigande. Vi får ofta höra, vilket du kan läsa i våra studentkommentarer, att vår lärare är den bästa läraren de någonsin haft och att kursen gjorde skillnad.

+ Antagningsbedömning och Guidning till rätt medicinuniversitet

Då vi är störst och har längst erfarenhet i Sverige för medicinstudier utomlands vet vi vilka skolor som passar vilka studenter. Som deltagare på våra PreMed kurser hjälper vi dig till rätt och bäst universitet för just dig. Hos oss kan du på svenska eller engelska få värdefulla tips som gör din studietid lyckad och trivsam. Vårt medicinteam hjälper dig med det.

+ Sannolikt Sveriges bästa PreMed-lärare

Som lärare och ansvarig för vår PreMed skola är vår lärare doktor Esther Yeheskieli din trygghet för att lyckas. Esther har extremt lång erfarenhet av undervisning i ämnena och får extremt fina utvärderingar av våra deltagare. Vi är stolta att ha henne i vårt team och våra deltagare lovordar henne.

+ Konstant lärarsupport & engagemang

Vi kommer att aktivt jobba mycket med dig som kursdeltagare för att se till att du verkligen pluggar ordentligt och verkligen förstår det du behöver lära dig. Vår ambition är att varje deltagare verkligen ska känna att hen lär sig det som behövs och inte bara får den info som behövs. Det är stor skillnad på de två angreppssätten! Från läraren får du även veta vad universiteten brukar ta upp i sina antagningstest, och framförallt vad som inte kommer med så du inte behöver lägga tid på saker i onödan. Under kurserna kommer du att kunna mejla läraren om du har frågor. Vi har även en facebookgrupp bara för klassen där ni kan kommunicera med varandra och eller med läraren.

+ Hög trivsel & uppskattad kontakt

Vi jobbar mycket med att se till att kursdeltagarna lär känna varandra för att de ska kunna pusha och hjälpa varandra. Live-klasserna är dynamiska, roliga och engagerande. Vår målsättning är att alla ska känna sig delaktiga och att vi får med den dynamik som det normalt finns i en bra klass som jobbar tillsammans mot samma mål. Vi är närvarande och det kommer du känna!

+ EduPlanet – stabilt svenskt utbildningsföretag som funnits sedan 1982

Sist men inte minst, vi är ett seriöst svenskt utbildningsföretag som funnits ända sedan 1982 med fokus på utlandsstudier. Vi följer självklart svensk konsumentlagstiftning och är måna om våra kursdeltagare, och lärare. Vårt största utbildningsområde är just medicinstudier och vår egen PreMed skola är vår ögonsten. Det kommer du som kursdeltagare att märka. Vi vill hjälpa dig hela vägen, även om du inte har toppbetyg, att komma in på din utbildning och förverkliga din yrkesdröm.

Priser & datum 2023 & 2024

Kurspriser
PreMed Live Virtual Classroom
13 veckors live-kurs och där lektionerna spelas in och finns tillgängliga till 31/8: 20 900 SEK
PreMed Recorded 
Ca 13 veckors live-kurser, men som inspelad, tillgängligt till 31/8: 14 900 SEK
PreMed Chemistry Recorded
Ca 8 veckor Inspelade lektioner, tillgängligt till 31/8: 11 500 SEK
PreMed Biology Recorded
Ca 5 veckor Inspelade lektioner, tillgängligt till 31/8: 7 500 SEK
PreMed Chemistry First Contact (CFC) Recorded 
Ca 5 veckor Inspelade lektioner, tillgängligt till 31/8: 7 500 SEK
Samma som ovan men om den bokas tillsammans med någon annan av våra PreMed-kurser: 3 000 SEK
PreMed Physics Recorded
Ca 2 veckor Inspelade lektioner, tillgängligt till  31/8: 3 500 SEK
PreMed Maths Recorded 
Ca 2 veckor inspelade lektioner, tillgängligt till 31/8: 3 500 SEK
Privatlektioner
Lektioner i Chemistry, Biology, Maths eller Physics för de som bokat någon av våra PreMed-kurser. Minimum 2 lektioner: 499 SEK per timme
Tänk på att
Missa inte vårt Stipendium att söka: 

Varje år ger vi två sökande studenter EduPlanets PreMed Stipendium som motsvarar 50 % av kurskostnaden. Kontakt oss om du vill söka det.

• Om du vill kan du betala i olika delbetalningar, kontakta i sådana fall EduPlanets Medicin-team för mer information.

• Vid bokning av flera kurser ger vi dig rabatt kurspaketen.

• Du har garanterat tillgång till den kurs du bokat till den 31/8.

Viktiga datum

Startdatum
Premed Live (ca 13v) 2023:  20/9,  2024: 12/2, 16/9
PreMed Recorded Året runt
PreMed Chemistry/Biology/Chemistry First Contact/Physics/Maths – Recorded Året runt
Privatlektioner Året runt

Ansökan

Har du bestämt dig? För att anmäla dig gör du följande:

 • Fyll i vårt ansökningsformulär för PreMed på denna länken – Anmälan PreMed
 • Gör första delbetalningen av kursen 2 500:- till bankgironummer 206-8880.
 • I meddelanderutan vid bankbetalningen skriver du ditt namn, samt ”PreMed start + vald kursperiod”
 • Mejla till medicin@eduplanet.se och tala om att du har betalat anmälningsavgiften så ser vi till att du får extra snabb bekräftelse.

Deltagarkommentarer

Murtaza 21 år, PreMed Live Virtual Classroom, Läkarprogrammet Kaunas

I början kändes det som att det inte skulle fungera. Jag var väldigt osäker på denna idén, men jag beslöt mig för att testa detta ändå. Som det visade sig hade jag väldigt fel. Det var nog det bästa beslutet jag har gjort i hela mitt liv, vilket ledde till att jag just nu befinner mig i första året i Medicin i LSMU (Litauen).

De inspelade lektionerna dök upp efter några timmar. När jag hade bekymmer med vissa grejer jag inte förstod gick jag tillbaka och tittade på de inspelade lektionerna. Sedan under helgerna brukade jag sitta och titta på alla lektionerna som var under just den veckan medans jag åt mina kakor med te. Ibland måste man njuta också. Jag tittade inte på alla videos för jag bestämde mig för att fokusera på de viktiga ämnen som behövdes till LSMU antagningsprov, vilket är kemi och biologi. Detta var min rutin. Vi människor funkar olika, men det var såhär jag gjorde.

Jag har inga ord för hur bra läraren (Esther) är i sitt arbete. Hon ligger 1:a tillsammans med min gamla kemi/biologilärare som bästa lärarna i hela mitt liv. Var kursen till nytta? Absolut. Utan kursen hade jag fått göra om proven ett bra antal gånger tills jag kanske hade blivit godkänd. Sedan finns det kanske personer som har bättre kunskap/minne än mig och kommer ihåg de mesta från gymnasiet, men kursen tog även upp gamla grejer från gymnasiet samt nytt som behövs för att kunna bli godkänd på provet.

Jag lärde mig väldigt mycket och kommer ihåg det mesta om jag får det hört igen. Jag har haft nytta av kunskaperna från lektionerna även under universitets lektioner.

Rasmus, 26 år, PreMed Live Virtual Classroom, Läkarprogrammet UPJS

Min upplevelse med EduPlanet Premed är verkligen något som jag skulle kalla extraordinär! Den är billigare än andra premed kurser och undervisningen hålls av den bästa läraren som jag har stött på.

Till en börjar var jag väldigt skeptiskt till studier på distans och upplevde det jobbigt. Men efter några veckor vänjer man sig. Dem första veckorna kom som en chock, man satt i panik och kunde inte förstår hur man ska lära sig så mycket på så kort tid. Man fick informationen att  i slutet av kursen kommer alla bitar falla på plats och en kemisk samt biologiskt logik kommer knyta säcken. jag tvivlade på det, men mot förmodan stämde det!

Skulle jag välja eduplanet igen? Utan tvekan! Det bästa med Eduplanets premed är att man efter varje föreläsning får otroligt mycket material att praktisera på.  Vilket motiverad mig till att försöka förstå och lösa alla uppgifter innan dagens slut.

Man har tillgång till undervisande lärare konstant via Email och man får otroligt bra återkoppling.

Eduplanet är otroligt engagerade i alla studenter som går deras premed. T.ex. så får man konstant beröm under föreläsningar och händer även att jag fick ett mail där det stod bra jobbat idag. Det går inte riktigt att beskriva supporten man får. Är som att Eduplanet är föräldrarna i ens familj. Jag klarade antagningsprovet för läkare och ska nu börja studera utomlands i höst!

Hanna 19 år, PreMed Live Virtual Classroom, Läkarprogrammet i Kaunas

När jag började plugga med Esther på EduPlanets Premed-kurs så insåg jag snabbt att det var en av det bästa besluten jag har tagit. Det märktes snabbt att Esther var en erfaren och en riktigt bra lärare. Utan Esther och hennes erfarenheter hade jag aldrig klarat mig och kommit in på min drömutbildning. Kursen gav mig en chans att uppfylla mina drömmar och ge mig en chans till att göra det jag verkligen vill. Esther är en av de bästa läraren jag någonsin har haft, hennes lektioner är lärorika och roliga, lagom långa med bra pauser.

Det bästa med att ha upplägget med lektioner online var att man kan vara vart man än känner sig som mest bekväm och där man kan koncentrera sig som bäst så länge man är uppkopplad till nätverket. En annan sak som var jättebra med onlinelektionerna var att man får allt inspelat, så om man skulle vilja ta om en lektion så går det hur bra som helst. Sedan fick vi alla powerpoints och studiematerial skickat till oss direkt efter lektionerna. Vi kunde även alltid höra av oss till Esther och hon svarade snabbt tillbaka.

EduPlanet och Esther har jag att tacka i resten av mitt liv, utan dem hade jag nog inte klarat provet.

Det jag gör nu är att jag jobbar och sparar ihop pengar, reser en hel del och försöker fixa allt i ordning till min flytt nu i augusti.

Kalle, PreMed Chemistry First Contact

I very enjoyed your lessons Esther, they were really educating and at the same time very funny. I learned a lot and you made me very interested. Even my family told me to shut up at the dinner table because I did not stop talking chemistry.

And I now understand the power of repeating, or as you called it, brain washing. Which now I am trying to do to myself with naturkunskap 2. I also liked when you gave me some responsibility and I got to try things on my own. Like the practice days.

So to sum it all up, I need to learn the language of chemistry. I really enjoyed the course and you managed to brain wash me. Thank you so much for everything Esther, again.

Fråga vår studievägledare Johan!

018-551020
Beställ info/Ställ en fråga

Fråga vår studievägledare Dr Esther!

018-551020
Beställ info/Ställ en fråga

Fråga vår studievägledare Jonas!

018-551020
Beställ info/Ställ en fråga

Studentberättelser

Bara hos oss

Personlig studievägledning
Studiemedelshjälp

Inga pålägg & Gratis hjälp
Lägsta Prisgaranti

Språkresor och Utlandsstudier
Svenskt & grundat 1982