-->

CSN & Studiemedel

CSN & Studiemedel

När du ska studera utomlands kan du söka studiemedel från CSN. Studiemedel består av bidrag och lån. Summan du får beror på hur många veckor du väljer att studera. Du har också möjlighet att låna pengar till extra kostnader för terminsavgifter, resor och försäkringar. Se till att vara ute i god tid då du söker studiemedel.

När du blivit beviljad studielmedel måste du göra en studieförsäkran, utan denna får du inga pengar. Då du skickar in din studieförsäkran bekräftar du att du ska gå utbildningen du sökt studiemedel för. Ditt studiemedel finns på det konto du agett inom cirka 3 bankdagar efter du gjort studieförsäkran.

Beloppsnivåer

De allra flesta av EduPlanets språkskolor, college och universitetsutbildningar är berättigade till studiemedel från CSN. Nedan kan du se vilka belopp som är aktuella, beloppen gäller från vårterminen 2019. Observera att summorna kan ändras så vi ber dig att själv hålla koll på beloppsnivåer och övrig information via CSNs hemsida.

Du kan söka merkostnadslån för kursavgifter, flygresa och Eduplanets Utlandsstudieförsäkring. Kursavgiften betalas ibland ut terminsvis men många gånger månadsvis av CSN. Resterande bidrag och lån betalas ut en gång per månad om inte särskilda skäl finns till att betala ut större belopp i förväg.

Beloppsnivåer
Bidrag: 809 kr
Grundlån: 1 860 kr
Merkostnadslån för utlandsstudier: 581 kr
Merkostnadslån för undervisningsavgift: 1 488 kr/2 976 kr
Totalt per vecka: *4 738 kr/6 226 kr

Lån för undervisningsavgift

Merkostnadslånet för undervisningsavgiften ligger för närvarande på totalt 357 120 kronor. Se därför till att du att har koll på vad din kursavgift ligger på så du vet om studiemedlet räcker eller om du måste skjuta till pengar från annat håll. Du kan inte få ut hela summan för undervisningsavgiften på en gång. *CSN har ett tak på 1 488 kr per vecka för språkresor på gymnasial nivå och 2 976 kr per vecka för eftergymnasiala studier på t.ex. college och universitet. Överstiger alltså din språkkurs eller college/universitetsutbildning denna summa kan du behöva skjuta till pengar från de övriga lån och bidrag du har rätt att ansöka om. Detta är väldigt vanligt om du t.ex. ska studera längre utbildningar på universitet där lånet för undervisningsavgiften sällan räcker.

Studiemedel för Språkresor

Du kan söka studiemedel för språkkurser både inom och utanför Europa. Kravet är att du måste studera 13 veckor utanför Europa och 3 veckor inom Europa för att ansöka om studiemedel. Alla språkkurser räknas som gymnasiala. Har du gått ett 3-årigt gymnasium bör du ha 80 veckor tillgodo att söka studiemedel för (förutsatt att du t.ex. inte förbrukat studiemedel på KomVux).

Vad krävs för att söka studiemedel för en språkkurs?

Du kan söka studiemedel för en språkkurs tidigast den 1a juli det år du fyller 20 år. Är du 19 år och vill åka på språkresa kan du ansöka om Studiehjälp hos CSN, läs mera om detta på CSN.se. Har du slut på veckor ur den gymnasiala kvoten behöver du studera en språkkurs som kan ge ECTS poäng, då räknas din språkkurs vara på eftergymnasial nivå. EduPlanet har för närvarande enbart ett par universitet där du kan studera på denna nivå.

Guide för hur du söker studiemedel från CSN

Innan du börjar, behöver du skapa ett inlogg på CSN.se och ha en e-legitimation. Om du söker studiemedel för en språkkurs, behöver du ha fått en språkreseblankett (blankett 5509W) av oss som är ifylld med korrekta uppgifter av den skola du skall läsa på. Om du söker studiemedel för högre studier, måste du ha fått ditt antagningsbesked.
I vissa fall kan man göra en s.k. preliminär ansökan om man söker studiemedel för högre studier. Då skickar man in sitt Acceptance letter senare. Om detta är aktuellt för dig och den utbildning du skall gå, kommer vi att hjälpa dig med detta.

Steg 1:

Välj menyalternativet "Ansök om studiemedel". Välj utlandsstudier. Fyll i studieland, stad, skolans namn, och vilken utbildning det är. Om det är en språkkurs du läser, skriver du in kursens namn. Om du skall läsa en kurs eller program på högre nivå, skriver du det namn som står på ditt Acceptance letter.

Steg 2:

Sedan anger du vilka perioder du vill söka studiemedel för. Du kan inte söka studiemedel för mer tid än den du faktiskt studerar. Om du läser en språkkurs är det kursens datum du söker studiemedel för. Om du söker för högre studier anger du de terminsdatum som skolan angett. Generellt får man inte studiemedel för Orientation week och liknande.

Steg 3:

På nästa sida anger du studieomfattning och hur många poäng du skall läsa. Du anger också vilket planerat slutdatum som gäller.
Omfattning är generellt heltid på alla våra språkkurser och högre studier. Du behöver inte ange poäng om du läser en språkkurs, men för högre studier anger du 30 poäng per termin (precis som i Sverige).
Under "Studierna avslutas" anger du vilket år och månad de studier du söker studiemedel för beräknas avslutas. Om du läser ett fleråigt program anger du det år och datum som är slutet av utbildningen även om du bara söker studiemedel för max 1 år just nu.

Steg 4:

Under "mina tidigare utbildningar" anger du vad och om du läst något tidigare, både i Sverige och andra länder. Du anger i flera steg omfattning och hur många poäng du läst. Du får ange både gymnasie- och högre studier.

Steg 5:

Nu är du klar med bakgrundsuppgifterna och börjar ange information om hur mycket studiebidrag och lån du behöver. Iblad kan man bara vilja söka om lån och/eller bidrag för en del av studietiden. De flesta som studerar utomlands söker dock för hela perioden, och söker både bidrags- och lånedelen. Om du sökt för flera perioder (tex. om du läser flera terminer med lov emellan) kommer du få ange om du vill söka både lån och bidrag för dem också.
Under "merkostnadslån" kryssar du i de merkostnadslån du vill ha, om något av dem är aktuella för dig. Glöm inte att kryssa i "merkostnadslån för utlandsstudier" och "Undervisningsavgift" om du skall ha dessa, speciellt om du skall läsa en utbildning på högre nivå. Du kan också söka merkostnadslån för försäkringen, resa mellan Sverige och studielandet (en gång per termin), pendling, och dubbel bosättning. Om du är osäker, kan du trycka på den lilla informationsknappen bredvid varje punkt och läsa mer om vad just det merkostnadslånet innebär och vem som kan få det.

Steg 6:

I steget för Tilläggsbidrag anger du om du behöver tilläggsbidrag. Du kan endast få tilläggsbidrag om du är förälder.

Steg 7:

I nästa steg anger du om det går bra att få pengarna utbetalda månadsvis, eller om du måste få allt utbetalt på samma gång. Om du skall läsa en språkkurs står det på din språkblankett/vår faktura vad som gäller. Om du ska läsa på högre nivå, behöver du generellt få allt utbetalt på samma gång såvida inget annat angetts på ditt antagningsbevis.

Steg 8:

Därefter fyller du i uppgifter om inkomst för de/den perioder du söker studiemedel för. Kom ihåg att ange andra ersättningar du kan ha, tex. aktivitetsstöd, sjuk- eller aktivitetsersättning eller liknande.

Steg 9:
Kontrollera sedan dina adressuppgifter, och att kontaktuppgifterna stämmer. Det är mycket viktigt att framförallt mailadress och telefonnummer stämmer. Ange sedan hur du vill få information från CSN. Vi rekommenderar starkt att du får information via e-post eller sms.
Steg 10:

Nu närmar du dig slutet av ansökan. I nästa steg lägger du till eventuella bilagor. För språkkurser är det språkreseblanketten (5509W) du fått av oss som skall laddas upp. Om du söker studiemdel för högre studier, laddar du upp ditt Acceptance letter och andra dokument du fått i samband med ansökan. Vi kommer att hjälpa dig med vilka dokument som skall med.

Steg 11:

Lägg till sist till övriga uppgifter, tex. bosättning och andra kommentarer.

Steg 12:

Kontrollera och signera din ansökan. Nu är det bara att vänta! Kom ihåg att handläggningstiderna kan vara längre i början av terminerna, så var ute i så god tid som möjligt.

Eduplanet startade redan 1982 och är idag ett av Sveriges största företag inom utlandsstudier. Här på vår hemsida kan du söka bland mer än 300 skolor i hela världen och få hjälp av våra studierådgivare med rekommendationer och ansökningar.

 
 

TELEFON: 018-55 10 20    SKYPE: info_eduplanet    MEJL: info@eduplanet.se

BESÖK OSS: EduPlanet, Sysslomansgatan 35 A, Uppsala

ÖPPETTIDER: Mån-tor 09.00-17.30, Fre: 09.00 - 16.00, helger stängt.

POSTADRESS: EduPlanet, Box 2097, 750 02 Uppsala