PreMed-kurs för antagning till medicinstudier

EduPlanets unika PreMed-kurser Online med aktiv klass

Ge dig en riktig chans att komma in på läkar-, tandläkar- eller veterinärprogrammet!

Vi har unika PreMed-kurser rullande året runt som har marknadens bästa priser och håller hög internationell klass.

Våra PreMed-kurser är unika med:

  • Online live i realtid, dvs undervisningen sker interaktivt med alla deltagare och läraren närvarande från sina datorer.
  • Alla lektioner spelas in och finns tillgängligt online för repetition!
  • Möjlighet att gå Recorded-kursen året runt!
  • Extremt nöjda studenter med fina utvärderingar!

Lektionerna är aktiva där du som deltagare undervisas på engelska av en erfaren lärare. Fokus ligger på att förbereda dig på medicinuniversitetens entrétester.

Vi har mycket gott resultat av våra PreMed-kurser, fler än 90% av kursdeltagarna kommer in på de medicin-utbildningar de ansöker till efter avklarad PreMed-kurs!

Fullständig info hittar du på vår sida online-premed.