PreMed-kurs för antagning till medicinstudier

EduPlanets unika PreMed-kurser Online

Ge dig en riktig chans att komma in på läkar-, tandläkar- eller veterinärprogrammet!

Vi har unika PreMed-kurser rullande året runt som har marknadens bästa priser och håller hög internationell klass.

Våra PreMed-kurser är unika med:

  • Start året runt där du kan studera när du vill dygnet runt 24/7
  • Alla lektioner spelas in och finns tillgängligt online för repetition
  • Mycket bra pris
  • Extremt nöjda studenter med fina utvärderingar!
  • Löpande uppföljning och tester av erfaren lärare

Fokus ligger på att förbereda dig på medicinuniversitetens entrétester. Vi har mycket gott resultat av våra PreMed-kurser, fler än 90% av kursdeltagarna kommer in på de medicin-utbildningar de ansöker till efter avklarad PreMed-kurs!

Fullständig info hittar du på vår sida online-premed.